Nieuws

NL  Wij willen u graag kennis laten maken met een nieuw concept genaamd

“Tree Village” en zijn unieke positie op de markt.

De boomkwekerijsector is een voorname bron van inkomsten van de gemeente Neder-Betuwe en is dus een belangrijke economische speler. Er zijn meer dan 130 kwekerijen in de regio, die op meer dan 1500 ha land bomen kweken van hoge kwaliteit. De meeste kwekers telen laan- en sierbomen, fruitbomen, sierheesters, coniferen en vaste planten.

In 2009 hebben een aantal kwekers het voortouw genomen door de organisatie Tree Village op te richten. Dit samenwerkingsverband biedt kwekers van de gemeente Neder-Betuwe de mogelijkheid zich beter te positioneren op de markt. Binnen Tree Village werkt iedereen op z’n eigen plek en doet waar hij het beste in is. De organisatie is ontstaan door een groep enthousiaste kwekers uit de regio Opheusden, die geloven in het idee van eerlijke, open communicatie tussen productie en handel.

Het doel vanTree Village is efficiëntie. Wanneer productie en handel zelfstandig worden en gaan samenwerken, kan de producent al zijn tijd en aandacht besteden aan de kwaliteit van het product en het productieproces. Hierdoor zijn we in staat om onderscheid te maken en duurzaamheid te waarborgen. De verkoop zal worden uitgevoerd door drie export organisaties die relaties in Europa, Oost-Europa en het Midden-Oosten onderhouden en aangaan.

Tree Village beoogt een optimale balans tussen handel en productie en een goede positie op de markt die de concurrentiedruk het hoofd kan bieden.

Tree Village, een win-win situatie!
Voor meer informatie kijk onze website: www.treevillage.nl

Met vriendelijke groeten, collectief Tree Village 

UK We would like to present to you a new concept called,
“Tree Village” and its unique position at the market.

The tree nursery sector is a noteworthy source of income for the municipality of Neder-Betuwe, an area in the middle of the Netherlands, and is thus an important economic player. There are more than 130 nurseries in the region. They grow trees of high quality on more than 1500 ha of land. Most nurseries grow avenue and ornamental trees, fruit, shrubs, conifers and herbaceous perennials.

In 2009 some leading tree nurseries got together and formed the organization Tree Village. This cooperation gives the nurseries of Neder-Betuwe the possibility to obtain a better position on the market. Within Tree Village everyone works at their own place and performs to the best of their abilities. The organization originates from a group of enthusiastic nurseryman from the region of Opheusden who believe in the idea of honest and open communication between production and commerce.

The goal of Tree Village is efficiency. When production and commerce become autonomous and start to cooperate, the producer can give all his time and attention to the quality of the product and the production process. Because of this we will be able to make a difference and guarantee sustainability. Commerce will be organized by three export societies who will maintain and form new relations in Europe, Eastern Europe and the Middle East.

Tree Village aims for an optimal balance between commerce and production and a good position on the market that will cope with competitive pressure.

Tree Village, a win-win situation! 

For more information check our website: www.treevillage.nl

With kind regards, cooperation Tree Village


FR Nous voudrions vous faire connaissance avec un nouvel concept appelé,

Tree Village et sa position unique sur le marché.

Le secteur de la pépinière est une source de revenus importante de la région Neder-Betuwe, située en milieu des Pays-Bas, et est donc un joueur économique à respecter. Il y a plus de 130 pépinières dans la région, qui cultivent des arbres de haute qualité à plus de 1500 ha de terre. La plupart des pépinières cultivent des arbres d’alignement, des arbres d’ornement, des fruitières, des arbustes, des conifères et des plantes vivaces.

En 2009 quelques pépiniéristes ont créé l’organisation Tree Village. Cette coopération donne la possibilité aux pépinières de Neder-Betuwe de se mieux placer sur le marché. Chez Tree Village chacun travaille à sa propre place et fait se qu’il fait de mieux. L’organisation est formée par un groupe des pépiniéristes enthousiastes qui croient à l’ idée de communication honnête et ouverte entre la production et la commerce.

Le but de Tree Village est efficience. Quand la production et la commerce deviennent autonomes et vont collaborer, le producteur peut donner tout son temps et attention à la qualité du produit et du processus de production. C’est alors que les pépinières sont capables de se distinguer et de garantir la durabilité. La commerce sera réalisée par trois entreprises d’exportation qui maintiennent et forment des nouvelles relations en Europe, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.

Tree Village vise à une balance optimale entre la commerce et la production et à une bonne position au marché qui peut faire face à la pression concurrentielle.

Tree Village, un accord gagnant-gagnant! Pour plus d’informations regardez notre site web: www.treevillage.nl

Avec nos meilleures salutations, la coopération Tree Village

RU Мы хотим познакомить вас с организацией Tree Village,

с ее неповторимой концепцией позиционирования питомников региона Opheusden.

Огромную роль в развитии экономики нашего региона Neder-Betuwe  играют предприятия, занимающиеся выращиванием декоративных растений. В регионе расположены чуть больше 130 питмоников, которые занимают около 1500 га земли. Они выращивают в основной массе декоративные деревья, но также и хвойные, кустарники, многолетники. В число этих  же питомников входит союз организаций, под названием Tree Village.

Почему Tree Village?

Tree Village – это интересная концепция позиционирования на рынке.

Она заключается в том, что 13 компаний из региона Opheusden,  приследуют одну идею- эта идея  корректных продаж, при этом грамотно распределяя таланты каждого из них!  Основа функционирования Tree Village заключается в том, что производителю не приходится уделять уйму времени на сбыт своего товара, а концентрировать свое внимание только на качестве продукта, так как функцию сбыта осуществляют три торгово -экспортные организации, экспортируя растения по  Европе,  в Восточную Европу и страны ближнего Востока. Таким образом достигается баланс взаимовыгодных отношений между участниками Tree Village , а также гораздо проще выдерживать сильную конкуренцию, которая за последние годы значительно растет.


DE Wir wollen Sie hiermit über das neue Konzept „Tree Village“,
dass eine individuelle Position auf dem Markt hat, informieren.
Der Baumschulsektor ist ein interessanter Brunnen für das Einkommen der Gemeinde Neder-Betuwe und damit ein wichtiger wirtschaftlicher Mitspieler. Es gibt mehr als 130 Baumschulen in der Region. Auf über 1500 ha werden Bäume mit hoher Qualität produziert. Hauptsächlich Park- u. Alleebäume, Ziergehölze, Obstbäume, Nadelgehölze und Stauden.
Im Jahr 2009 haben mehrere Produzenten beschlossen Tree Village entstehen zu lassen. Dieser Zusammenschluss bietet Produzenten die Möglichkeit, sich besser auf dem Markt positionieren zu können. Innerhalb von Tree Village arbeitet jeder auf seinen Spezialgebiet. Die Organisation aus begeisterten Produzenten, verfolgt einen ehrlichen, offenen Austausch, zwischen den Produzenten und dem Handel.
Das Ziel von Tree Village ist Effizienz. Wenn Produktion und Handel selbständig wird und zusammenarbeitet, kann der Produzent besser auf die Qualitätsansprüche und optimale Arbeitsabläufe reagieren und sich einstellen. Dadurch können wir einen deutlichen Unterschied gestalten und besser die Ziele verfolgen. Der Verkauf wird durch drei Exporteure an Kunden in Europa, Osteuropa und mittleren Osten unterhalten und ausgebaut.
Tree Village beachtet die optimale Balance zwischen Handel und Produktion. Mit Ihrer guten Position auf dem Markt, strebt Sie gegen den Konkurrenzdruck an.
Tree Village, eine Gewinnersituation!
Für weitere Informationen schauen Sie auf unsere Internetseite: www.treevillage.nl
Mit freundlichen Grüssen,
Tree Village